จัดส่งใน จังหวัดกรุงเทพมหานคร เท่านั้น โดยทางเราจะจัดส่งโดยใช้พนักงานของบริษัทฯ, Grab Taxi  หรือบริการขนส่งเอกชนชั้นนำอื่นๆซึ่งจัดส่งแบบ same day โดยทำการจัดส่งภายใต้เงื่อนไขดังนี้

  1. คุณลูกค้าออเดอร์และส่งหลักฐานการชำระเงินเรียบร้อยภายใน 15.00น. จะสามารถส่งสินค้าได้วันถัดไปเป็นต้นไป
  2. ช่วงเวลาจัดส่งที่คุณลูกค้าระบุ อยู่ในเวลา 11.00 – 16.00น.
  3. สั่งสินค้าไม่เกิน 20 กล่อง ในกรณีที่คุณลูกค้าต้องการโรลเกิน 20 กล่องกรุณาติดต่อพนักงานตามช่องทางการติดต่อนี้

 

ทั้งนี้รบกวนคุณลูกค้า

  • ระบุช่วงเวลาในการจัดส่ง : คุณลูกค้าจะต้องแจ้งวัน และ เวลาในช่วง 11.00 – 16.00น. ณ ตอนที่กำลังจะส่งออเดอร์  ในหน้า “เช็คเอาท์” ที่ให้กรอกที่อยู่ ตำแหน่งล่างสุดจะมีช่อง “บันทึกเพิ่มเติม” ให้กรอก เช่นกรอกว่า  1 ม.ค. ส่งเวลา 14.00น.   ซึ่งทางเราจะทำการประมาณเวลาการจัดส่งให้ใกล้เคียงที่ท่านต้องการที่สุด
  • ระบุจุดสังเกตที่อยู่จัดส่ง และ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี) ในช่อง “บันทึกเพิ่มเติม”